Skip to the main content.
Let's connect

3 min read

Diversiteit en inclusie: mooie idealen worden harde to-do’s

Onze samenleving is divers. Wordt nog diverser zelfs. Maar vreemd genoeg weerspiegelt zich dat amper in marketing-, communicatie en merkaanpak van bedrijven. Ook in rekruteringscampagnes zijn bepaalde groepen steevast ondervertegenwoordigd en onderbediend. Gevolg: ze missen doel.

“Er moet meer aandacht gaan naar  verschillen in huidskleur, sekse, gender, leeftijd, mensen met en zonder beperking, … En je moet veilig kunnen zijn wie je bent. Inclusie is al langer een nobel streefdoel voor bedrijven, een kwestie van idealisme. Nu is er wel iets grondig veranderd: het ideaal is een harde to-do geworden. Wie morgen nog nieuwe consumenten of medewerkers wil vinden of binden, denkt hier maar beter over na.”

“Inzetten op diversiteit en inclusie - als vaste pijler in je marketingmix en je HR-beleid - moét gewoon.” Aan het woord is Soraya Hayani, Inclusion & Diversity Expert +KOO en Future Strategist FutureKind. Zij kijkt naar maatschappelijke veranderingen die een impact hebben op de toekomst. Daarna implementeert ze de bevindingen in business-strategieën voor bedrijven. Diversiteit en inclusie zijn twee pijlers waarop ze steevast inzet bij alle opdrachtgevers.

 

Wat verstaan we precies onder diversiteit?

Soraya Hayani: “Diversiteit legt de focus op verschillen tussen mensen. Dat kunnen zichtbare verschillen zijn zoals leeftijd, sekse, huidskleur en een lichamelijke beperking. Maar ook onzichtbare verschillen, zoals cultuur, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, talenten in je werk, je belastbaarheid of je persoonlijkheid. Inclusie betekent dat je een veilige context creëert waarin elk individu zichzelf kan zijn. Alles begint bij het bewust worden van die diversiteit, om van daaruit verbinding te gaan zoeken met consumenten of nieuwe medewerkers. Bepaalde groepen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd, zowel in het bedrijf zelf als in productontwikkeling bijvoorbeeld, UX of communicatie. Dat moet anders.”

 

Een veilige omgeving voor verschillen tussen mensen faciliteren, daar gaat het om.

Soraya Hayani,  Inclusion & Diversity Expert +KOO en Future Strategist FutureKind

 

Waarom moét het anders?

“Studies signaleren al langer een grondige mentaliteitsshift. Inclusie is giga belangrijk voor de opkomende generaties. Zeker de stedelijke gebieden zijn diverser dan ooit. Zelf heb ik ook het verschil in kansen ervaren in vergelijking met mijn peers. Inclusie is gewoon een kwestie van gerechtigheid en gelijkwaardigheid, zegt de activist in mij.”

Een kwestie van gerechtigheid. Dat vinden ook de next-gen'ers voor wie authenticiteit, geloofwaardigheid, diversiteit en inclusie belangrijk zijn. Waarden die ze vaak niet terugvinden bij veel merken en bedrijven.

“Nog geen 10% voelt zich begrepen door merken. Heel veel doelgroepen en communities – denk aan 65+ ‘ers, eenoudergezinnen of mensen van een verschillende etnische achtergrond - vallen uit de boot als het aankomt op digitalisering, nieuwe producten en diensten of winkelervaringen bijvoorbeeld. Ook voor werving & selectie lukt de connectie met hen vaak niet. Nog een veelzeggend cijfer: 41% onder hen wil wel werken voor een bedrijf dat nog niet inclusief is, maar alleen wanneer het daar een plan voor heeft, een traject of stappenplan. Bijna de helft, dat betekent wel iets! Next-gen consumers zijn bezig met thema’s als klimaat, discriminatie, gelijkheid en mentaal welzijn om een en ander te verbeteren in deze wereld. Tegenwoordig kies je een job ook op basis van de impact die je ermee maakt. Blijkt dat in de realiteit niet te kloppen, dan vertrekken ze al snel weer.”

 

Kortom: inclusie is een must geworden?

“Absoluut. McKinsey onderlijnde onlangs nog dat bedrijven die inzetten op gender- en etnische diversiteit, financieel beter scoren. Inclusieve bedrijven realiseren een hoger rendement. Als je wilt groeien als bedrijf, als je wilt innoveren, zijn diversiteit en inclusie een must. Want om te groeien moet je de consument begrijpen en die is divers. Wie daar geen of onvoldoende rekening mee houdt, zal al snel geen nieuwe consumenten of medewerkers meer vinden. Effectief actie ondernemen daarrond is redelijk nieuw in ons land. Er circuleert wel veel inspiratie en goede wil, maar heel vaak worden die niet omgezet in harde to-do’s. Daar helpen we bij.”

 

Wat kan een valkuil zijn op weg naar inclusie?

“Dat is window-dressing. Een aantrekkelijke etalage creëren waar weinig of niets achter zit. Vergelijk het met de greenwashing van merken op klimaatvlak. We zien vandaag wel vaker dat bedrijven een checklijstje op vlak van diversiteit afvinken. Gekleurde persoon? Check! De noodzakelijke queer? Check! Tokenism heet dit fenomeen wanneer je iemand uit een minderheidsgroep aanneemt alleen om de indruk te wekken dat mensen fair worden behandeld.

Het DNA van het bedrijf moet inclusief zijn. Vergeet niet dat de opkomende generaties een speciale radar voor fake news hebben. Ze zijn ook allergisch voor ongeloofwaardigheid. 81% verwacht dat CEO’s zich persoonlijk uitspreken over maatschappelijke thema’s. Dat zegt genoeg.”

 

Hoe ga je als bedrijf op weg naar verandering? Waar en hoe start je?

“Praten met experten is alvast de beste eerste stap. Zij kunnen luisteren en vertellen wat je kunt doen, nagaan of mensen effectief zichzelf kunnen zijn in het bedrijf. En D&I implementeren in je bedrijfsstrategie, zodat het deel uitmaakt van het DNA. Veel begint bij het erkennen dat we allemaal bevooroordeeld zijn. Hoe bewuster je ermee omgaat, hoe makkelijker je de problemen nadien kunt tackelen. Een veilige omgeving voor verschillen faciliteren, daar gaat het om. Je kunt er ook metrics aan koppelen, in de vorm van quota, bijvoorbeeld. In elk geval is het goed om het status quo te challengen. Beschouw het altijd als een traject, een stappenplan naar beter. Geen radicale ommezwaai.”

 

Waar liggen mogelijke grenzen van inclusie?

“Die grenzen zijn er ook, natuurlijk. Als merk of bedrijf moet je relevant blijven en zoveel mogelijk klanten aanspreken, dus ook je huidige klanten niet afstoten. Zeker in tijden van polarisatie zit dat risico erin. Er is moed nodig om toch in te zetten op inclusie. Trouw blijven aan je merkidentiteit én stappen zetten, zelfs al zijn het kleine stapjes, daar gaat het om. Daar helpen we graag bij,”

 

Let’s talk!

De eerste stap - een goed gesprek over de situatie ‘as is’ en waar je naartoe wilt evolueren - kan een en ander alvast in beweging zetten.

Contacteer Soraya Hayani. Inclusion & Diversity Expert +KOO en Future Strategist FutureKind. soraya@futurekind.be - tel. +32 474 50 28 32.

Wil je inspiratie en nieuws ontvangen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!