Skip to the main content.
Let's connect

2 min read

Een duurzaamheidsverslag: verplicht voor bedrijven vanaf 2024

Voor grote en middelgrote bedrijven wordt een duurzaamheidverslag verplicht vanaf 2024. Maar wat betekent dat nu juist? Wat moet je in orde brengen? En vooral: hoe maak je van deze verplichting een opportuniteit voor je merk? Antony Slabinck, Branding Expert +KOO en Managing Partner Focus Advertising gaat er dieper op in.

 

WAT IS EEN DUURZAAMHEIDSVERSLAG?

In april 2021 riep de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven. Op die manier wil de Commissie meer duurzame en inclusieve groei realiseren. Ook kleinere bedrijven zullen de impact voelen door het ‘trickle down-effect’. Grotere bedrijven zullen hun (kleinere) leveranciers vragen om de nodige duurzaamheidsdata voor te leggen, die zij moeten opnemen in hun verslag. Een financieel jaarrapport is in België al langer verplicht ­— behalve voor eenmanszaken. Vanaf 2024 komt daar dus ook een duurzaamheidsverslag bij. De insteek is in principe hetzelfde, maar de nadruk ligt hierbij op de duurzaamheidsinspanningen van je bedrijf in plaats van op de financiële gezondheid. In het verslag moet je aantonen hoe je als bedrijf impact hebt op mensen, de maatschappij en het milieu. Deze verplichting kadert in een nieuwe vorm van systeemdenken: niet alleen monetair kapitaal is immers belangrijk voor een bedrijf, ook menselijk kapitaal en welzijn zijn van groot belang.

 

WAT MOET ER ALLEMAAL IN STAAN?

In je verslag moet je duidelijk maken welke impact jouw bedrijf op de maatschappij heeft. Maar ook omgekeerd: welke impact heeft de klimaatverandering bijvoorbeeld op je organisatie? Je moet je doelstellingen — op korte en lange termijn — helder formuleren en duidelijk aangeven welke strategie je zal volgen om ze te bereiken.

Volgende hoofdstukken mogen zeker niet ontbreken:

  • Je bedrijfsmodel en strategie
  • Een stakeholderanalyse
  • Een materialiteitsanalyse
  • Je duurzaamheidsbeleid, doelstellingen en vooruitgang
  • De governance: bestuurs-, management- en toezichthoudende organen
  • Mogelijke risico’s en negatieve effecten: hoe ga je die voorkomen, beperken en verhelpen?
  • Verschillende indicatoren, ook over immateriële zaken

 

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Transparatie is key in je duurzaamheidsverslag. Je geeft inzicht in je inspanningen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is belangrijk voor het vertrouwen en de betrokkenheid van alle stakeholders: je werknemers, klanten, partners, aandeelhouders, …

 

WORDT HET OOK VOOR JOUW BEDRIJF VERPLICHT?

Als je bedrijf aan minimaal twee van van de onderstaande criteria voldoet, ben je binnenkort verplicht om een duurzaamheidsverslag uit te geven:

  • Gemiddeld meer dan 250 werknemers over het volledige boekjaar
  • Een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • Een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen

 

EEN DUURZAAMHEIDSVERSLAG KADERT IN EEN NIEUWE VORM VAN SYSTEEMDENKEN: NIET ALLEEN MONETAIR KAPITAAL IS BELANGRIJK VOOR JE BEDRIJF, OOK MENSELIJK KAPITAAL EN WELZIJN ZIJN VAN GROOT BELANG.”
ANTONY SLABINCK

Branding Expert +KOO en Managing Partner Focus Advertising

 

KAN HET OOK EEN MOOIE KANS ZIJN?

Toegegeven, wij zijn ook niet altijd fan van nieuwe regels. Wanneer iets moet, durft de rebel in ons wakker worden. Maar in dit geval zijn we pro. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt voor transparantie en duidelijkheid en vervangt de vorige richtlijn. Die was niet duidelijk gestandaardiseerd en zette de deur open voor greenwashing. Externe controle ontbrak waardoor bedrijven eender wat konden claimen om hun imago op te poetsen.

Een duurzaamheidsrapport schept een uniform kader. Met zo’n verslag ben je verplicht om doelen en KPI’s te stellen die op hun beurt voor een strategie zorgen. Deze transparantie zal het bovendien een stuk eenvoudiger maken om bedrijven onderling te vergelijken.

En ook voor je bedrijf zélf zijn er opvallende voordelen:

Door je processen te optimaliseren, kan je besparen (op vlak van bijvoorbeeld energie en grondstoffen).

Het komt je employer brand ten goede: je trekt geschikte profielen aan en vermindert retentie.

Je wint het vertrouwen van banken en investeerders: grote banken geven enkel nog kredieten aan bedrijven die volledig transparant zijn.

Een sterk duurzaamheidsverslag zal je helpen bij het indienen van subsidiedossiers bij overheden. Je kan je als merk onderscheiden.

 

HULP NODIG?

Een duurzaamheidsverslag is vaak de verantwoordelijkheid van één team, of zelfs één bedrijf. Nochtans vereist zo’n verslag een brede samenwerking. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, is vaak nog de grootste uitdaging.

Kan je huidige verslag een upgrade gebruiken? Mis je intern een draagvlak voor je strategie? Of mist je bedrijf gewoonweg de duurzaamheidsstrategie zelf? Bij +KOO hebben we experts in huis die interdisciplinair samenwerken om je duurzaamheidsrapport tot in de puntjes uit te werken.

Wil je inspiratie en nieuws ontvangen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!